Aanmelden en contact

Aanmelden leerling

Aanmelden leerling

Nieuwe leerlingen kunnen via onderstaand formulier worden aangemeld voor het komende schooljaar.

Aanmeldingsformulier

Na ontvangst van het aanmeldingsformulier, neemt de directeur contact met u op en vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek met de betreffende leerkracht. Als het nog niet duidelijk is in welke groep de leerling kan instromen, nemen wij eerst een entreetoets af. De uitkomsten van deze toets worden in het intakegesprek besproken. Ook biedt het gesprek de gelegenheid om wederzijdse verwachtingen uit te spreken en vast te leggen.

Aanmelding/inschrijving (inclusief eventueel intakegesprek met leerkracht en/of directie) bedraagt € 50,-.

Contact opnemen

Voor vragen of verdere informatie kunt u zich richten tot onze secretaris Rina Hillinga of directeuren Karen Douw en Yvette Hofmann.

E-mailadres NTC de Prater:
ntcdeprater@outlook.com

Vacatures

Woon je in Wenen, ben je leerkracht en is Nederlands je moedertaal? Kom en versterk het team van NTC de Prater!

Wij zijn op zoek naar leerkrachten voor onze school waar we lesgeven aan Nederlandstalige kinderen vanaf 4 t/m 18 jaar die met tenminste een ouder of verzorger thuis Nederlands spreken. Op onze school worden naschoolse lessen in Nederlandse taal gegeven in kleine groepen ingedeeld op leeftijd en niveau. We vieren samen Sinterklaas, leren over de Nederlandse en Vlaamse cultuur en werken hard aan de Nederlandse spelling, grammatica en woordenschat.

De lessen vinden plaats op dinsdag- en/of donderdagmiddag van 15:30 tot 18:00 uur en 7 keer per jaar op zaterdag van 9:00 tot 13:00 uur.
Is deze baan jou op het lijf geschreven? Stuur dan een mailtje naar NTC de Prater!