Aanmelden en contact

Aanmelden leerling

Aanmelden leerling

Voor aanmelding dient u een aanmeldingsformulier in te vullen door op de volgende link te klikken.

Aanmeldingsformulier

Na ontvangst van het aanmeldingsformulier, neemt de directeur contact met u op en vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek met de betreffende leerkracht. Als het echter nog niet duidelijk is in welke groep de leerling kan instromen, nemen wij eerst een entreetoets af. De uitkomsten van deze toets worden in het intakegesprek besproken. Ook biedt het gesprek de gelegenheid om wederzijdse verwachtingen uit te spreken en vast te leggen.

Aanmelding/inschrijving (inclusief evt. intakegesprek met leerkracht of directie) bedraagt € 50,-.

Contact opnemen

Voor vragen of verdere informatie kunt u zich richten tot onze secretaris Rina Hillinga of directeuren Karen Douw en Evelien Schulenburg.

E-mailadres NTC de Prater:
ntcdeprater@outlook.com

Postadres NTC de Prater:
Dettenbrunngasse 10
A-3412 Klosterneuburg
Oostenrijk

Vacatures

Woon je in Wenen, ben je leerkracht en is Nederlands je moedertaal?

Kom en versterk het team van NTC de Prater!

Wij zijn op zoek naar leerkrachten voor onze school waar we lesgeven aan Nederlandse en Vlaamse kinderen van groep 1 t/m 8 en het voortgezet onderwijs. De lessen zijn `s middags van 15:30 tot 18:00 op donderdag en 7 keer per jaar op zaterdagochtend.

Is deze baan jou op het lijf geschreven? Stuur dan een mailtje naar NTC de Prater! (ntcdeprater@outlook.com)