Aanmelden en contact

Aanmelden leerling

Aanmelden leerling

Voor aanmelding dient u een aanmeldingsformulier in te vullen en dit per email te sturen naar de secretaris van onze school, Karlijn Stapel.

Na ontvangst van het aanmeldingsformulier, neemt de directeur contact met u op en vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek met de betreffende leerkracht. Als het echter nog niet duidelijk is in welke groep de leerling kan instromen, nemen wij eerst een entreetoets af. De uitkomsten van deze toets worden in het intakegesprek besproken. Ook biedt het gesprek de gelegenheid om wederzijdse verwachtingen uit te spreken en vast te leggen.

Aanmelding/inschrijving (inclusief evt. intakegesprek met leerkracht of directie) bedraagt € 30,-.

Aanmeldingsformulier 2019/2020 (pdf)

Aanmeldingsformulier 2019/2020 (docx)

Contact opnemen

Voor vragen of verdere informatie kunt u zich richten tot onze secretaris Karlijn Stapel of directeur Evelien Schulenburg.

E-mailadres NTC de Prater:
ntcdeprater@outlook.com

Postadres NTC de Prater:
Dettenbrunngasse 10
A-3412 Klosterneuburg
Oostenrijk

Vacatures

Heb je de PABO gedaan of heb je een diploma Leerkracht Lager Onderwijs? Heb je ervaring met kinderen en wil je graag bij het NTC de Prater werken? Gelieve dan contact op te nemen met onze secretaris Karlijn Stapel.