Ebibliotheek Nederland

Kinderen die op een Nederlandse school zitten, die is aangesloten bij het NOB (wij dus), kunnen kostenloos bij de ebibliotheek in Nederland eboeken lenen.

Nieuwe aanmeldingen kunnen rechtstreeks aan de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) worden gestuurd via ebooks@oba.nl. In de e-mail moeten de volgende gegevens vermeld worden:

  • naam en achternaam van het kind
  • de geboortedatum
  • een uniek e-mailadres (mag ook van een ouder zijn, zolang ieder kind maar eigen e-mail adres heeft)
  • de naam van de school

Zet in het Onderwerp: “ebook account via NOB”. Zo weet de OBA dat het om een kind in het buitenland gaat.

Veel leesplezier!