Ondersteuning en toezicht

Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland

NTC de Prater is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland (NOB). De belangrijkste doelstelling van NOB is de duizenden Nederlandse en Vlaamse kinderen die buiten de landsgrenzen les krijgen in hun moedertaal zo probleemloos mogelijk te laten instromen in het onderwijs in Nederland of Vlaanderen bij een eventuele terugkeer.

NOB ondersteunt en adviseert het Nederlandse onderwijs in het buitenland in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Ook ouders kunnen bij de stichting NOB terecht voor nuttige en praktische informatie en tips. Ga naar de website van NOB voor meer informatie.

Inspectie van het Onderwijs

De Nederlandse Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op alle Nederlandse scholen in het buitenland die zijn aangesloten bij NOB. Het inspectierapport is te vinden op de website van de onderwijsinspectie.