Ondersteuning en toezicht

Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland

De Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (Stichting NOB) ondersteunt en adviseert het Nederlandse onderwijs in het buitenland in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De medewerkers van de stichting NOB voeren een breed scala aan taken en activiteiten uit voor leerkrachten en besturen van scholen in het buitenland. Ook ouders kunnen bij de stichting NOB terecht voor nuttige en praktische informatie en tips. De belangrijkste doelstelling van de stichting NOB is om kinderen die in het buitenland Nederlands taalonderwijs volgen een goede aansluiting te geven met het onderwijs in Nederland.

Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van bijna alle onderwijsinstellingen in Nederland. Ook de NTC-locaties in het buitenland krijgen bezoek van een inspecteur. Het rapport van het laatste bezoek is te vinden op de site van de onderwijsinspectie.