Kosten

Voor het schooljaar 2021/2022 bedraagt het schoolgeld per leerling:

  • € 699 voor groep 1 t/m 8,
  • € 955 voor het voorgezet onderwijs.

Bij de berekening van het schoolgeld is rekening gehouden met de verwachte subsidie van het NOB voor alle leerlingen met de nationaliteit van een EU-lidstaat. Het schoolgeld van de kinderen die op grond hiervan niet subsidiabel zijn, moet helaas worden aangepast.

Het schoolgeld voor leerlingen die het IB Dutch B willen behalen, wordt in overleg met de begeleidende leerkracht vastgesteld.

Aanmelding/inschrijving (inclusief eventueel intakegesprek met leerkracht en/of directie) bedraagt € 50,-.

Voor het kinderjuryproject (groep 4 t/m 6) wordt € 25,- in rekening gebracht.