Kosten

Het schoolgeld voor dit schooljaar bedraagt voor leerlingen van groep 1 t/m groep 8 629 euro per leerling. Een schooljaar omvat ruim 100 lesuren.

Het schoolgeld voor dit schooljaar voor leerlingen in het voorgezet onderwijs bedraagt 880 euro per schooljaar per leerling.

Het schoolgeld voor leerlingen die vervolgens het IB willen volgen wordt in overleg met de leerkracht vastgesteld.

Heeft u een lokale arbeidsovereenkomst? 

Als uw kind 10 jaar of jonger is, kan het schoolgeld in mindering worden gebracht op het belastbaar inkomen. Per jaar maximaal 2.300 euro per kind. Deze regeling geldt tot 1 januari 2019.

Alleenstaande ouders mogen dit ook nog als hun kind boven de 10 jaar is en bovendien ook voor een hoger bedrag dan 2.300 euro per kind.

Belangrijk is dat u de factuur tenminste 7 jaar bewaart. Op verzoek kan het bestuur een voorbeeld van het zogenaamde “Beitragsbestaetigung zur Vorlage beim Finanzamt” naar u toesturen.

Vanaf 1 januari 2019 geldt de Familienbonus in Oostenrijk. Meer informatie vindt u op de website van het Finanzamt.