Kosten

Het schoolgeld voor dit schooljaar bedraagt voor leerlingen van groep 1 t/m groep 8 754 euro per leerling. Een schooljaar omvat ruim 100 lesuren.

Het schoolgeld voor dit schooljaar voor leerlingen in het voorgezet onderwijs bedraagt 1005 euro per schooljaar per leerling.

Het schoolgeld voor leerlingen die vervolgens het IB willen volgen wordt in overleg met de leerkracht vastgesteld.