Kosten

Voor het schooljaar 2021/2022 bedraagt het schoolgeld per leerling:

  • € 754 voor groep 1 t/m 8,
  • € 1.005 voor het voorgezet onderwijs.

Het schoolgeld voor leerlingen die het IB Dutch B willen behalen, wordt in overleg met de begeleidende leerkracht vastgesteld.

Aanmelding/inschrijving (inclusief eventueel intakegesprek met leerkracht en/of directie) bedraagt € 50,-.