Aanmelden leerling

Aanmelden leerling

Voor aanmelding dient u een aanmeldingsformulier in te vullen door op de volgende link te klikken.

Aanmeldingsformulier

Na ontvangst van het aanmeldingsformulier, neemt de directeur contact met u op en vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek met de betreffende leerkracht. Als het echter nog niet duidelijk is in welke groep de leerling kan instromen, nemen wij eerst een entreetoets af. De uitkomsten van deze toets worden in het intakegesprek besproken. Ook biedt het gesprek de gelegenheid om wederzijdse verwachtingen uit te spreken en vast te leggen.

Aanmelding/inschrijving (inclusief evt. intakegesprek met leerkracht of directie) bedraagt € 50,-.