Waarom

Onze school is een belangrijk instituut voor Nederlandse en Vlaamse kinderen die tijdelijk of voor langere tijd in het buitenland wonen. Een goede beheersing van het Nederlands – als moedertaal of als tweede taal – is van groot belang voor de ontwikkeling van deze kinderen:

  • Bij een eventuele terugkeer naar Nederland of Vlaanderen is het van groot belang dat het Nederlands goed bijgehouden wordt. Op die manier kunnen kinderen bij terugkeer naar Nederland of Vlaanderen vrijwel moeiteloos instromen in het Nederlandstalige onderwijs.
  • Kinderen hebben meer mogelijkheden hun band met de Nederlandstalige ouder(s) te verstevigen en met andere familieleden in Nederland of België.
  • Er zijn ook cognitieve voordelen. Uit onderzoek is gebleken dat een vreemde taal zich beter en sneller ontwikkelt naar mate de moedertaal op hoger niveau is. Zo zorgt bijvoorbeeld het uitbreiden van de woordenschat in de moedertaal voor een grotere woordenschat in de vreemde taal.
  • Daarnaast is kennis van de eigen Nederlandse of Vlaamse achtergrond belangrijk voor de ontwikkeling van een positieve identiteit van Nederlandse en Vlaamse kinderen.