Waarom

NTC de Prater is een belangrijk instituut voor Nederlandstalige kinderen die tijdelijk of voor langere tijd in het buitenland wonen. Een goede beheersing van het Nederlands, als moedertaal of als tweede thuistaal, is van groot belang voor de ontwikkeling van deze kinderen.

  • In verband met een eventuele (r)emigratie naar Nederland of Vlaanderen is het wenselijk dat de beheersing van het Nederlands goed op peil wordt gehouden en zo mogelijk direct blijft aansluiten bij het onderwijs in Nederland of Vlaanderen. Op die manier kunnen deze kinderen vrijwel moeiteloos instromen in het Nederlandstalige onderwijs.
  • Met een goede beheersing van het Nederlands hebben deze kinderen meer mogelijkheden hun band met de Nederlandstalige ouder(s) en met familieleden in Nederland of Vlaanderen te verstevigen.
  • Een goede beheersing van de moedertaal heeft cognitieve voordelen. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen gemakkelijker een vreemde taal leren naarmate zij hun moedertaal beter beheersen. Zo zorgt het uitbreiden van de woordenschat in de moedertaal voor een grotere woordenschat in de vreemde taal.
  • Daarnaast is kennis van de eigen Nederlandse of Vlaamse achtergrond belangrijk voor de ontwikkeling van een positieve identiteit van Nederlandse en Vlaamse kinderen.