Voor wie

Voor alle Nederlandstalige kinderen vanaf 4 jaar met tenminste een ouder of verzorger die thuis Nederlands spreekt. Het Nederlandse Taal- en Cultuur (NTC) onderwijs onderscheidt drie richtingen:

NTC-richting 1:

Dit onderwijs is gericht op directe aansluiting bij onderwijs in Nederland en Vlaanderen en moet een terugkeer in het Nederlandse/Vlaamse onderwijs faciliteren. Binnen deze richting wordt toegewerkt naar de kerndoelen van de Nederlandse taal en de tussendoelen zoals geformuleerd ondermeer in de verschillende onderwijsmethodes voor de verschillende jaargroepen.

Bij deze leerlingen is Nederlands de dominante taal in de thuissituatie; daarnaast spreken zij de taal van de dagschool en/of de taal van het land. De woordenschat zal daarom variëren en het schriftelijk taalgebruik zal beïnvloed zijn door het onderwijs in de dagschool.

NTC-richting 2:

Doel is het zo goed mogelijk op peil houden van de Nederlandse taal, met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland of Vlaanderen. Bij deze leerlingen wordt doorgaans met een van de ouders Nederlands gesproken en de taal van de andere ouder valt vaak samen met de taal van de dagschool. Deze taal zal de dominante taal zijn binnen het gezin. Kerndoelen en tussendoelen voor verschillende jaargroepen worden op een maximale afstand van twee jaar gevolgd. De nadruk in het NTC onderwijs zal in dit geval liggen op het bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van mondelinge taal-vaardigheid.

NTC-richting 3:

Deze leerlingen leren Nederlands als vreemde taal, met het oog op een eventuele verhuizing naar Nederland. Het leerstofaanbod is gericht op de gewenste taalontwikkeling voor deze leerlingen gezien hun startniveau. Het betreft kinderen die thuis geen Nederlands spreken en de taal ook nog niet of nauwelijks beheersen. In de praktijk zal dit neerkomen op uitbreiding van de woordenschat en spreekvaardigheid. Kerndoelen en tussendoelen voor verschillende jaargroepen worden op meer dan twee jaar achterstand gevolgd.

NTC De Prater biedt onderwijs aan NTC-richtingen 1 en 2. De populatie van onze NTC-school bestaat voor ongeveer de helft uit R1-kinderen en voor de andere helft uit R2-kinderen.