Voor wie

NTC de Prater is er voor alle Nederlandstalige kinderen vanaf 4 jaar die met tenminste een ouder of verzorger thuis Nederlands spreken.

Wij bieden enerzijds directe aansluiting bij het onderwijs in Nederland of Vlaanderen, met name voor die leerlingen waarvan wordt verwacht dat zij zullen instromen in het Nederlandse of Vlaamse onderwijs. Dit noemen wij NTC-richting 1 (R1). Ongeveer de helft van de leerlingen valt in deze categorie.

Anderzijds staan onze deuren open voor kinderen die hun beheersing van de Nederlandse taal zo goed mogelijk op peil willen houden, met het oog op een eventuele (r)emigratie naar Nederland of Vlaanderen. Dit noemen wij NTC-richting 2 (R2). De andere helft van de leerlingen valt in deze categorie.

Onze school neemt geen leerlingen aan die Nederlands als vreemde taal willen aanleren (R3).

Meer informatie

Voor nadere details over de verschillende NTC-richtingen verwijzen wij naar de schoolgids.

Klik hier voor nadere informatie over ons voorgezet onderwijs.