Algemene info

Hieronder vindt u algemene informatie met betrekking tot onze school. Mocht u andere vragen hebben, gelieve een email te sturen aan ntcdeprater@outlook.com.

Voor wie

Voor alle Nederlandstalige kinderen vanaf 4 jaar met tenminste een ouder of verzorger die thuis Nederlands spreekt.

NTC De Prater biedt onderwijs aan NTC-richtingen 1 en 2.
De populatie van onze NTC-school bestaat voor ongeveer de helft uit R1-kinderen en voor de andere helft uit R2-kinderen.
Zie Schoolgids voor uitleg van de verschillende NTC-richtingen.

Waar en wanneer

ALTERNATIEVE LOCATIE VOOR REGULIERE LESSEN

Het NTC De Prater heeft geen eigen schoolgebouw. De reguliere lessen vinden normaliter plaats op dinsdag- en donderdagmiddag van 15.30 – 18.00 uur op de Vienna International School (VIS). Tijdens de cultuurzaterdagen (7x per jaar) krijgen alle leerlingen les op de American International School (AIS).

In verband met COVID-19 heeft de VIS alle extra-curriculaire activiteiten voorlopig geschrapt, waaronder ook de Nederlandse lessen. Daarom vinden de reguliere lessen op het moment plaats in The Student Hotel, iedere dinsdag voor groepen 1a en 2a en op donderdag voor groepen 1 t/m 8 en VO.

We gaan ervan uit dat de reguliere lessen op dinsdag en donderdag hier in ieder geval tot de kerst zullen plaatsvinden.

Locatie reguliere lessen
The Student Hotel Vienna
Nordbahnstraße 47
1020 Wenen

The Student Hotel is zeer centraal gelegen en goed te bereiken met de metro en de tram:
Metro U1 of U2 naar Praterstern – 5 minuten lopen,
Tram 5 naar Nordbahnstraße – stopt voor de deur.

Er is een ruime parkeergarage onder het hotel en daarnaast kan er in de omliggende straten geparkeerd worden.

Parkeerkosten zijn voor eigen rekening.

Locatie cultuurzaterdagen

Het adres van de AIS is: Salmannsdorfer Straße 47, 1190 Wien.

ais

Waarom

Onze school is een belangrijk instituut voor Nederlandse en Vlaamse kinderen die tijdelijk of voor langere tijd in het buitenland wonen. Een goede beheersing van het Nederlands – als moedertaal of als tweede taal – is van groot belang voor de ontwikkeling van deze kinderen:

  • Bij een eventuele terugkeer naar Nederland of Vlaanderen is het van groot belang dat het Nederlands goed bijgehouden wordt. Op die manier kunnen kinderen bij terugkeer naar Nederland of Vlaanderen vrijwel moeiteloos instromen in het Nederlandstalige onderwijs.
  • Kinderen hebben meer mogelijkheden hun band met de Nederlandstalige ouder(s) te verstevigen en met andere familieleden in Nederland of België.
  • Er zijn ook cognitieve voordelen. Uit onderzoek is gebleken dat een vreemde taal zich beter en sneller ontwikkelt naar mate de moedertaal op hoger niveau is. Zo zorgt bijvoorbeeld het uitbreiden van de woordenschat in de moedertaal voor een grotere woordenschat in de vreemde taal.
  • Daarnaast is kennis van de eigen Nederlandse of Vlaamse achtergrond belangrijk voor de ontwikkeling van een positieve identiteit van Nederlandse en Vlaamse kinderen.

Kosten

Het schoolgeld voor dit schooljaar bedraagt voor leerlingen van groep 1 t/m groep 8 754 euro per leerling. Een schooljaar omvat ruim 100 lesuren.

Het schoolgeld voor dit schooljaar voor leerlingen in het voorgezet onderwijs bedraagt 1005 euro per schooljaar per leerling.

Het schoolgeld voor leerlingen die vervolgens het IB willen volgen wordt in overleg met de leerkracht vastgesteld.

Ondersteuning en toezicht

Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland

De Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (Stichting NOB) ondersteunt en adviseert het Nederlandse onderwijs in het buitenland in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De medewerkers van de stichting NOB voeren een breed scala aan taken en activiteiten uit voor leerkrachten en besturen van scholen in het buitenland. Ook ouders kunnen bij de stichting NOB terecht voor nuttige en praktische informatie en tips. De belangrijkste doelstelling van de stichting NOB is om kinderen die in het buitenland Nederlands taalonderwijs volgen een goede aansluiting te geven met het onderwijs in Nederland.

Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van bijna alle onderwijsinstellingen in Nederland. Ook de NTC-locaties in het buitenland krijgen bezoek van een inspecteur. Het rapport van het laatste bezoek is te vinden op de site van de onderwijsinspectie.

Certificaten VO

Ons voortgezet onderwijs (VO) is diplomagericht. Leerlingen die overwegen in Nederland te gaan studeren, kunnen het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs) behalen. De onderbouw van ons voortgezet onderwijs vormt een goede basis om op een later moment (meestal aan het eind van VO 4) dit examen af te leggen. Dit certificaat is voldoende voor een aanmelding bij de meeste studies aan een Nederlandse universiteit of hogeschool. Ook biedt de school de mogelijkheid aan om Nederlands als eindexamenvak voor het IB te kiezen, op het niveau IB (B). De succesvolle afronding van dit vak is ook voldoende voor een aanmelding bij de meeste studies van een Nederlandse universiteit. Het stelt leerlingen in staat het vak Nederlands te kiezen als eindexamenvak voor het IB. De school biedt IB (B) klassikaal aan, het IB (A) wordt niet klassikaal aangeboden, maar we kunnen hiervoor zeker contacten geven van prive-leerkrachten. Het afnemen van de verschillende examens is alleen voor leerlingen die op onze school zijn voorbereid voor dit examen.